Przyjazd gości z Węgier do naszej szkoły 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
2 - 11 lipca 1999 r.

W dniach od 2 lipca do 11 lipca 1999 r. gościliśmy w naszej szkole naszych przyjaciół z Tiszakécske z południowych Węgier. Tym razem przyjechał Zespół Tańca Ludowego "Kökény" oraz opiekunowie: Tajti Erzsébet, Zoboki Józsfné, Zombori Istvánné i Balla Sándor.

Goście zakwaterowani zostali w bursie Technikum Kolejowego przy ul. Czajczej w Poznaniu. W szkole naszej natomiast odbywały się warsztaty artystyczne, spotkania z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami Piroski.

Węgierski zespół "Kökény" i polska "Piroska" podczas wspólnej próby w auli szkolnej 4 lipca odbył się uroczysty koncert obu zespołów w auli szkolnej zakończony kolacją przygotowaną przez rodziców Piroski.
Wśród zaproszonych gości na koncert znaleźli się: p. prof. Urszula Kaczmarek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, państwo Ewa i Roman Burakowscy z biura podróży "Evro-TMT" oraz przedstawiciele Towarzystw Polsko-Węgierskich działających w Poznaniu.

Podczas pobytu w naszym mieście goście z Węgier zwiedzili najciekawsze zabytki, byli też w Gnieźnie, w Lednogórze oraz Pałacu w KrześlicachW dniach 8-11 lipca grupa węgierska przebywała w Radkowie w Górach Stołowych. 

Goście zwiedzili okolice Radkowa, Kudowę Zdrój, twierdzę w Kłodzku oraz bazylikę Wambierzycach.