OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁU

  1 miejsce w konkursie "Feta`83" w   Poznaniu w 1983 r.

wyróżnienie i nagroda specjalna w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów  Folklorystycznych, Kapel i śpiewaków Ludowych w 1988 r.

laureat Dziecięcego Konkursu Piosenki i Tańca w 1990 r.

  występ na Międzynarodowym Festiwalu Tańca "Poznańskie Koziołki" w 1991 r.

nagroda w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Kapel Ludowych w Nekli w 1992 r.

Do osiągnięć zespołu zaliczyć należy 12 występów na Węgrzech i udział w kilku międzynarodowych festiwalach.